Aktuality

V nedeľu deti zabaví Farbičková princezná

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Letný cyklus Divadielok pod vežou ponúkne posledné predstavenie v nedeľu 25. augusta o 16.00 h. Všetky deti (aj s rodičmi a starými rodičmi) pozývame na rozprávku plnú farieb. Každá...

Talianska skupina predvedie v piatok akrobaciu s vlajkami

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Originálna talianska skupina SBANDIERATORI A MUSICI DI BORGO VELINO v historických kostýmoch ponúkne Trenčanom akrobatické vystúpenie s vlajkami v piatok 23. augusta o 17.00 na...

Výstavba parkovísk na Strojárenskej a Pred Poľom

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín pokračuje s výstavbou nových parkovacích miest. Práce sa v ostatných dňoch začali v prvom z piatich vnútroblokov na Strojárenskej ulici a v lokalite Pred Poľom. Na...

Rozkopávka, Bottova ul.

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie NN elektrickej prípojky na ul. Bottova k rodinnému domu, Rozkopávka bude realizovaná vo vozovke v termíne od 31. 8. 2019 do 30. 9. 2019.

Rozkopávka Ul. Pod driením

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie IS: vodovod, plyn a NN elek. prípojka k novostavbe rodinného domu na ul. Pod driením v Opatovej. Termín realizácie od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Rozkopávka...

Rozkopávka, Ul. Na záhrade

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie IS: vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka k novostavbe rodinného domu. Rozkopávka bude realizovaná vo vozovke a v chodníku v termíne od 1. 9. 2019 do...

Rozkopávka, Odbojárov 5

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka z účelom realizácie NN elektrickej prípojky k rodinnému domu na ul. Odbojárov. Rozkopávka bude realizovaná v chodníku v termíne od 19. 8. 2019 do 18. 9. 2019 v rozsahu 5...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 11. 9. 2019 Halalovka

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 10. 9. 2019 na Bavlnárskej a Kožušníckej ul.

21. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Piatkový Hudobný piknik s kvartetom Adventure Strings

20. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí vyrástli v rôznych komorných orchestroch a precestovali s nimi celý svet, prichádzajú aj do Trenčína. Spolu tvoria kvarteto, ktoré predstaví...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: