Aktuality

Výbor mestskej časti Západ sa stretne 29. marca

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

V stredu 29. marca 2023 sa o 14.00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ Trenčín uskutoční stretnutie občanov a Výboru mestskej časti Západ. V programe zasadnutia je 6 bodov....

Marián Janiš

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že Marián Janiš nás opustil(a) dňa: 23.03.2023, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa:...

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy na podporu regionálnych projektov č. IROP-PO7-SC76-2022-98.

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom...

Druhá verejná prezentácia KKC Hviezda

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Milí priaznivci Hviezdy, Pre veľký záujem opakujeme verejnú prezentáciu Hviezdy v stredu, 29. marca, opäť v príjemnom prostredí kaviarne Coffee Sheep na Matúšovej ulici v Trenčíne o...

Blíži sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl určilo termíny zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej...

Dotácie v oblasti školstva sú schválené

23. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania bolo v dotačnom kole na rok 2023 vyčlenených 12 tisíc eur. O ich rozdelení rokovala Komisia školstva a mládeže pri Mestskom...

Nechajte si bezplatne odviezť starý spotrebič

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou E-cycling, s.r.o. organizujú v sobotu 1. apríla 2023 bezplatný odvoz starých...

Terézia Chmelová rod. Vavrová

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že Terézia Chmelová rod. Vavrová nás opustil(a) dňa: 20.03.2023, vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka sa...

Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

V utorok 21. marca 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam. 1. Otvorenie a...

Trenčín pre Ukrajinu - Тренчин для України

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Základné informácie o tom, ako získať pomoc a tiež ako pomôcť. /українською мовою 🇺🇦 нижче/ Evidencia ukrajinských utečencov Evidencia je potrebná, inak nie je...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: