Aktuality

Tržnica sa pripravuje na hlavnú sezónu

27. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Nová sezóna na trhovisku pri Družbe prinesie pre zákazníkov rozšírený sortiment, pre predajcov aj nové ceny za predajné zariadenia či prenajatú plochu. Poplatky za predajné miesta,...

Výbor mestskej časti Západ sa stretne 29. marca

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

V stredu 29. marca 2023 sa o 14.00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ Trenčín uskutoční stretnutie občanov a Výboru mestskej časti Západ. V programe zasadnutia je 6 bodov....

Marián Janiš

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že Marián Janiš nás opustil(a) dňa: 23.03.2023, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa:...

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy na podporu regionálnych projektov č. IROP-PO7-SC76-2022-98.

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom...

Druhá verejná prezentácia KKC Hviezda

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Milí priaznivci Hviezdy, Pre veľký záujem opakujeme verejnú prezentáciu Hviezdy v stredu, 29. marca, opäť v príjemnom prostredí kaviarne Coffee Sheep na Matúšovej ulici v Trenčíne o...

Blíži sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl určilo termíny zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej...

Dotácie v oblasti školstva sú schválené

23. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania bolo v dotačnom kole na rok 2023 vyčlenených 12 tisíc eur. O ich rozdelení rokovala Komisia školstva a mládeže pri Mestskom...

Nechajte si bezplatne odviezť starý spotrebič

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou E-cycling, s.r.o. organizujú v sobotu 1. apríla 2023 bezplatný odvoz starých...

Terézia Chmelová rod. Vavrová

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že Terézia Chmelová rod. Vavrová nás opustil(a) dňa: 20.03.2023, vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka sa...

Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

22. 3. 2023 | Mesto Trenčín

V utorok 21. marca 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam. 1. Otvorenie a...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: