Aktuality

Obnova škôlky na Kubranskej ulici je ukončená

18. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Hlavným cieľom jej obnovy bolo zníženie energetickej náročnosti. Materská škola na Kubranskej ulici má zateplený obvodový i strešný plášť, nové okná, zmodernizované vykurovanie,...

Génius mal byť zabudnutý - výstavba budovy Mestskej sporiteľne

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Ferdinand Silberstein-Silvano bol funkcionalistický architekt, ktorý významne ovplyvnil tvár mesta Trenčín, aj ďalších slovenských miest. V medzivojnovom období navrhol viacero domov na...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7. 11. 2019 časť Kubra

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Rozkopávka ul. Na záhrade, Na kamenci, Jána Prhačku

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom výstavby telekomunikačnej siete. Rozkopávka bude realizovaná v termíne 8. 10. 2019 - 31. 10. 2019 a bude prebiehať v chodníku, cestnej zeleni a podtláčaním popod...

Rozkopávka ul. Pred Poľom

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom uloženia betónovej ochrany VTL plynovodu na ul. Pred Poľom. Rozkopávka bude realizovaná v spevnenej ploche v termíne 14. 10. 2019 - 15. 11. 2019. Po ukončení bude...

Rozkopávka ul. Brnianská

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie podzemného elek. vedenia, termín realizácie 10. 10. 2019 - 18. 10. 2019 v rozsahu 2 kalendárne dni. Rozkopávka bude realizovaná v chodníku.

Zo soboty na nedeľu bude uzavretá diaľnica

16. 10. 2019 | Mesto Trenčín

V noci zo soboty (19.10.) na nedeľu (20.10.) od 22.00 do 05.00 h bude úplne uzavretá diaľnica D1 medzi križovatkami Trenčín – Západ a Dubnica nad Váhom. Mesto Trenčín o tom...

Spomienka na tých, ktorí sa nám nevrátili domov

16. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Trenčín a jeho obyvatelia budú vo štvrtok 17. októbra 2019 spomínať na obete holokaustu, obete fašizmu. „Ich mená budú znieť vo štvrtok 17. októbra od 8.00 do 14.00 h a od 19.00 do...

KIC bude v najbližší pondelok zatvorené

16. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Kultúrno-informačné centrum Trenčín na Mierovom námestí 9 bude v pondelok 21. októbra 2019 z technických príčin zatvorené. Pre zákazníkov bude svoje služby opäť ponúkať...

Videoreportáž zo stretnutia primátora s predsedom vlády

15. 10. 2019 | Mesto Trenčín

V piatok 11.  októbra  2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja konalo pracovné stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho a vybraných členov vlády s predsedom VÚC...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: