Detail nariadenia

Číslo
VZN č.14/2023
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Fest Art 2023“ lokalizovaného na ulici Mládežnícka vo vyhradenom priestore, na časti pozemku parc. č. 1627/234 v k. ú. Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!