Detail nariadenia

Číslo
VZN č.24/2022
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „ OD KAUFLAND “ lokalizovaného na ulici Električná 2314 Trenčín, na dočasne určenom priestranstve na pozemkoch parc. č. 3583/8, 3583/9 v k.ú. Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!