Detail nariadenia

Číslo
VZN č.21/2022
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Lodenica“ lokalizovaného na ulici Mládežnícka 6 v Trenčíne vo vyhradenom priestore na časti pozemkoch parc. č. 3227/24 v k.ú. Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!