Detail nariadenia

Číslo
VZN č.19/2021
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!