Detail nariadenia

Číslo
VZN č.34/2020
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!