Detail nariadenia

Číslo
VZN č.16/2016
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokument

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!