Zverejnený harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program zverejnilo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tento harmonogram nájdete na stránkach MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!