Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (4. hodnotiace kolo)

5. 9. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (4. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!