Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo)

6. 6. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!