Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (2. kolo)

19. 4. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (2. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!