Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO)

8. 3. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 tretie hodnotiace kolo zameranej na Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!