Zverejnenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre ŠC 2.1.2

29. 5. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.5.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov pre odborné hodnotenie ŽoNFP predložených v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-2019-43 zameranej na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti – pre projekty so zameraním na udržateľný mestský rozvoj.

Informácia je dostupná na webovej stránke RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!