Záverečné správy z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. hodnotiace kolo)

30. 4. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. kolo) – zameranej na Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v prílohe zverejňujeme záverečné správy z výzvy pre 4. a 5. hodnotiace kolo.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!