Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) – Zelená infraštruktúra

22. 6. 2020

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) zverejňujeme príslušnú záverečnú správu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!