Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. hodnotiace kolo)

13. 9. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. hodnotiace kolo) zameranej na zelenú infraštruktúru zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!