Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. hodnotiace kolo)

13. 2. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. kolo) – zameranej na Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!