Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 ( 1. hodnotiace kolo)

20. 9. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (1. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!