Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 3. hodnotiace kolo)

10. 12. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15  (3. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!