Záverečná správa z výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10 Materské školy – 6. hodnotiace kolo

30. 4. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy – 6. hodnotiace kolo.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!