Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.06.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Detailné informácie o výzve nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!