Výzva na predkladanie projektových zámerov – budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

19. 10. 2018

Dovoľujem si vás informovať, že dňa 17.10.2018 bola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018- 10.

Nakoľko mesto Trenčín nemá kompetencie vo fáze prípravy a posudzovania projektových zámerov k tejto výzve, celé znenie výzvy a prislúchajúcich dokumentov je zverejnené na stránke RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!