Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2.2

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 9.1.2017 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre špecifické ciele:

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzva je dostupná na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!