Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ v rámci MFO Trenčín

2. 7. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 2.7.2018 na svojej webovej stránke vyhodnotenie prvého kola výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktoré sa týkalo budovania a zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Vyhodnotenie pre územie UMR Trenčín:

  • predložených – 11 projektov v hodnote 534 194,08 € (zdroje EÚ)
  • schválených 7 projektov v hodnote 287 178,48 € (zdroje EÚ)
  • neschválené 4 projekty v hodnote 235 302,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!