Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP – Verejná osobná doprava

23. 5. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP vyhlásil dňa 22.5.2019 výzvu na predkladanie Žiadostí na nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48. 

Úplne znenie výzvy je dostupné na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!