Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP – podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

7. 11. 2018

Dovoľujem esi vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásil dňa 7.11.2018 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Typ výzvy: Otvorená
Hodnotiace kolá: 7.2.2019, 7.5.2019, Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale
Alokácia pre MFO Trenčín: 500 000 € (Zdroj EÚ)

Komplexné informácie sú zverejnené na stránke MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!