Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

5. 11. 2018

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 5.11.2018 bola riadiacimorgánom pre IROP, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Celé znenie výzvy je zverejnené na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!