Vyhlásenie výziev na podanie projektových zámerov a Žiadostí o NFP

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v dňoch 21.12.2016 a 22.12.2016 nasledovné výzvy na prekladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzva na projektový zámer pre špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, viac informácií

Výzva na projektový zámer pre špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3, viac informácií

Výzva na ŽoNFP pre špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, viac informácií 

Výzva na ŽoNFP pre špecifický cieľ: 2.2.2 -Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, viac informácií

Výzva na ŽoNFP pre špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, viac informácií

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!