Vyhlásenie písomného vyzvania č. IROP-PO6-SC61-2016-8

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 28.11.2016 Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-8 k predloženiu žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Prešov.

Písomné vyzvanie ako aj relevantná dokumentácia je zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!