Plánované uzavretie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre MFO Trenčín

8. 3. 2018

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja,  UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIÚS/UMR na výzvu resp. alokácia stanovená vo výzve je nulová. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja dňa 14.03.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy.

V rámci mestskej funkčnej oblasti Trenčín, ktorej územie tvoria obce Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Soblahov, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Kostolná Záriečie, Veľké Bierovce od 14.3.2018 nebude možné predkladať Žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja,  UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!