Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej alokácii pre výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

30. 5. 2018

Dňa 29.5.2018 zverejnil RO pre IROP oznámenie o o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 194 622 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 022 852 Eur a územie MFO 171 770 Eur. 

 

Pre mestskú funkčnú oblasť bola táto výzva uzavretá dňa 9.1.2018.

Bližšie informácie o zostatkoch alokácií pre ostatné územia v rámci Slovenskej republiky sú dostupné na stránke RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!