Informácie o zostatku alokácie a termíne 4. hodnotiaceho kola pre výzvu zameranú na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

18. 12. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom portáli informoval o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2018-34 zameranú na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola je stanovený na 30.1.2020.

Zároveň boli zverejnené zostatky indikatívnych alokácií pre danú výzvu. V rámci mestskej funkčnej oblasti Trenčín sú zostatky a sumy predložených projektov nasledujúce:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených žiadostí o NFP v 1., 2. a 3. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
500 000 € 225 505 € 274 495 €

 

Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!