Informácia o zverejnení aktualizovaného indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 verzia 5.0

30. 5. 2018

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 28.5.2018 bol na stránke ministerstva pôdohospodárstva zverejnený aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2018 vo verzii 5.0.

Dokument je dostupný na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!