Informácia o výhlásení výzvy v rámci špecifického cieľa 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7. októbra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci špecifického cieľa 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Výzva je označená kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 a dostupná na webovej adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10656.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!