Informácia o uzatvorení výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIUS Trenčianskeho kraja

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

Pre územie UMR Trenčianskeho kraja (Mestská funkčná oblasť Trenčín) daná výzva zostáva až do oznámenia o jej uzatvorení zo strany RO pre IROP naďalej otvorená.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!