Informácia o uzatvorení výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35 (Materské školy)

4. 11. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadici orgán pre IROP, že dňa 30.10.2019 uzavrel výzvu  IROP-PO2-SC221-2018-35 pre územie UMR Trenčín. Po tomto termíne nie je možné predkladať ŽoNFP k uvedenej výzve. Celý oznam o uzavretí tejto výzvy je zverejnený na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!