Informácia o disponibilnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

8. 3. 2018

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10. 2017.

Viac informácií na stránke RO pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!