Informácia o aktuálnej disponobilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44

14. 8. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!