Informácia o aktualizácii číslo 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo dňa 6.4.2017 aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Uvedená aktualizácia je zverejnená na webovom sídle MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!