Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019

5. 11. 2018

Dňa 29.10.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil na svojom webovom sídle zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!