FAQ k výzve na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ_2018-6 – Sociálne služby na komunitnej úrovni.

23. 5. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že 23.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!