Aktualizácie výziev v prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 22.6.2017 aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Bližšie informácie o aktualizácii týchto výziev sú dostupné na stránkach MPRV SR.

 

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!