Aktualizácie výziev IROP pre prioritnú os 1.

8. 3. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 11.4.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

  • Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  • Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
  • Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Všetky aktualizované výzvy sú dostupné na stránkach MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!