Aktualizácia výzvy na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

1. 10. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.09.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená ​Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.

Súčasťou aktualizácie výzvy je navýšenie alokácie pre MFO Trenčín z pôvodných 1 336 686 € (Zdroj EÚ) na súčasných 3 058 720 € (Zdroj EÚ).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!