Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škól

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 15.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl. Bližšie informácie o detailných zmenách výzvy nájdete na stránkach riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!