Aktualizácia výzvy na predkladanie Projektových zámerov č. IROP-PO2_SC221-PZ-2018-9 – Materské školy

13. 9. 2018

Dovoľujeme si informovať potencionálnych záujemcov o predloženie projektového zámeru pre výzvu na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 zameranú na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, že dňa 13.9.2018 bola táto výzva aktualizovaná

Aktualizovanú výzvu je možné nájsť na stránke RO pre IROP, alebo po kliknutí na tento link na stránke SO pre IROP, ktorým je Mesto Trenčín.

Uvedenou aktualizáciu bola posunutá lehota na predkladanie PZ do 8.10.2018. Ostatné zmeny sú v dokumente Aktualizácia č. 1.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!