Aktualizácia termínu uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 – Cyklodoprava

17. 9. 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o aktualizácii informácie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Uzávierka 11. hodnotiaceho kola je stanovená na 23.9.2019

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle RO pre IROP

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!