Aktualizácia Metodického usmernenia RO pre IROP č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0

8. 3. 2018

Dňa 30.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0

Informácie o aktualizácii nájdete na stránke RO pre IROP

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!