Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev verzia 3.0

10. 4. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať že dňa 8.4.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!