Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP

8. 3. 2018

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP boli dňa 4.1.2018 zverejnené nasledovné indikatívne harmonogramy:

  1. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017
  2. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok veria 2.0 na rok 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!